รายการ Special Interviews ในตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีกับแผ่นแปะสิว QAcneตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,