แอปเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ประกอบด้วยเครื่องมือวัดระยะทางและความยาว เครื่องมือวัดความสูง เครื่องมือค้นหาทิศทาง เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวน เครื่องมือตรวจจับโลหะ และ ไฟฉาย สามารถนำไปใช้งานทดแทนเครื่องมือจริงได้ในกรณีเร่งด่วน ควรติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟน เป็นแอปสามัญประจำเครื่อง

 

Tags: , , , , , , , ,