ภารกิจซ่อมบำรุงกล้องฮับเบิลครั้งที่ห้า ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา โดยเลื่อนจากวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ไปเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 มีนักบินอวกาศ 7 คนไปยังกล้องฮับเบิล เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ นักบินอวกาศออกไปเดินอวกาศเพียงห้าครั้ง ก็ทำงานที่กำหนดไว้ได้สำเร็จเรียบร้อย คือ ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 2 ชุดและซ่อมแซมของเดิมอีก 2 ระบบ แม้เป็นงานที่ดูเหมือนง่าย แต่อันตรายถึงชีวิตได้

 

Tags: , , , , , , , , , ,