รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,