นักดาราศาสตร์ใช้กล้องฮับเบิลของ NASA / ESA สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาในบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไป เมื่อมีการระเบิดลุกจ้าขึ้นที่ผิวดาวฤกษ์ จะเกิดรังสีเอกซ์พลังงานสูงในบริเวณนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้เห็นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่ระเหยฟุ้งกระจายออกมามากมาย ปรากฏการณ์ที่รุนแรงนี้เกิดขึ้นไกลจากโลก 63 ปีแสง ทำให้นักดาราศาสตร์เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,