กล้องฮับเบิลถ่ายภาพจักรวาลที่มีความคมชัดทำให้เห็นรายละเอียดได้มากมาย แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับกล้องโทรทรรศน์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ต้องถอดรหัสของแสงและศึกษาสีสันของเอกภพ แม้ภาพจากกล้องฮับเบิลจะมีรายละเอียดมาก แต่ถ้าเราสังเกตโดยเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งในภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสีสันอาจเห็นได้อย่างจำกัด เพราะภาพจากกล้องโทรทรรศน์ จะเห็นสีสันในบริเวณที่สว่างได้ชัดเจนกว่าในบริเวณที่มืดมัว เหมือนกับที่ตาเรารับรู้สีสันในธรรมชาตินั่นเอง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,