รายการยุทธศาสตร์นักคิดในตอนนี้ จะพาทุกท่านไปที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อไปทำความรู้จักกับโครงงาน “การศึกษาการฟอกขาวของปะการังเขากวาง” ที่มีเป้าหมายในการศึกษาและทำความเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหา ที่ทำให้เกิดสภาวะการไม่มีสี หรือการกลายเป็นสีขาวของปะการังเขากวาง เพื่อนำไปสู่แนวทางในการป้องกัน แก้ไข เพื่อให้ปะการังเขากวางกลับมามีสีที่สวยงามดังเดิม

 

Tags: , , , , , , ,