รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ENZease : เอนไซม์ดูโอ นวัตกรรมใหม่เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,