รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

Tags: , , , , , , , , , ,