ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2014) วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้) กรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,