ปัญหาดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การอำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน การเตรียมรับมือและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

ทำให้เกิดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้มีการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุการณ์ หรือมีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจน สามารถรับมือ วางแผนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเมื่อมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC) ในการดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ 22 อำเภอ 243 หมู่บ้าน ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนซิมการ์ดจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,