รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ซิต้า : นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเลี้ยงสุกร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,