รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สนุกคิด สนุกทำ ผ่านสื่อเรียนรู้สำหรับเยาวชน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,