รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน JSTP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ใหญ่

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,