งานประชุมวิชาการ Nano Thailand 2014 จัดขึ้นวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , ,