รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน InnoPrinter เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฝีมือคนไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,