รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สร้างวิศวกรมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,