รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อความสุขของคนบ้านสามขา

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,