สำหรับนักดาราศาสตร์แล้ว ภาพถ่ายสเปกตรัมก็สวยงามเท่า ๆ กับภาพปกติอื่น ๆ ของกล้องฮับเบิล มันอาจไม่ดึงดูดใจได้เท่ากับภาพกาแล็กซีและเนบิวลาปกติ แต่สำหรับนักดาราศาสตร์ Bob Fosbury และศิลปินเชิงแนวคิด Tim Oyyo Roth แล้ว ทั้งคู่สามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ Roth และ Fosbury จะสร้างงานทางศิลปะเกี่ยวกับสีสันเก่าแก่ที่สุดของเอกภพ จากสเปกตรัมของกาแล็กซีแสนไกลของกล้องฮับเบิลโดยใช้เลเซอร์สีเขียว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,