ทุกวันนี้ มีกล้องโทรทรรศน์ศึกษาท้องฟ้าโดยอาศัยสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมแต่ละช่วงจะบอกส่วนย่อย ๆ ของเอกภพ ทำให้เรามีภาพต่อหรือจิกซอว์ของจักรวาล กล้องโทรทรรศน์ประสิทธิภาพสูงบนโลกและในอวกาศ ได้ร่วมกันทำงานมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยมีโครงการเฉพาะเป็นพิเศษ ชื่อ GOODS ซึ่งศึกษาสเปกตรัม และอวกาศห้วงลึก ย้อนเวลาของจักรวาล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,