กาแล็กซีมากมายล่องลอยอยู่ในจักรวาลที่ขยายตัว โดยแยกห่างจากกันออกไป แต่ไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด เพราะมีกาแล็กซีสองแห่งที่โชคร้าย คือมันค่อย ๆ เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กัน และนี่ก็คือเรื่องของกาแล็กซีคู่ Arp 142 จากภาพใหม่ที่น่าตื่นตาของกล้องฮับเบิล เห็นกาแล็กซีสองแห่งมีลักษณะประหลาด ดูเหมือนนกเพนกวินกำลังปกป้องไข่ของมัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,