เอกภพกว้างใหญ่และลึกลับ เพื่อเปิดเผยความลับต่าง ๆ เราใช้กล้องโทรทรรศน์ เช่น กล้องฮับเบิล แต่ธรรมชาติมักจะมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวบางอย่างที่ช่วยให้เราศึกษามันได้ เช่น คุณสมบัติเด่นด้านแสง ทำให้เราสามารถมองเห็นกาแล็กซีมากมายที่อยู่ไกลมากจนมีแสงจาง ๆ ได้ ซึ่งกาแล็กซีเหล่านั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยวิธีอื่น

 

Tags: , , , , , , , , , , ,