รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ จะมาไขข้อสงสัยว่า “ทำไมไทย มีน้ำมันดิบน้อยกว่าเพื่อนบ้าน” โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์ นักธรณีวิทยาชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,