รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Thai2BIO คลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,