ช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของดาวฤกษ์จะอยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพ มันค่อย ๆ ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใจกลางดวง เกิดพลังงานและส่องแสงสว่างออกมา จนเมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนใกล้จะหมดลง ดาวฤกษ์บางดวงจะมีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากดวงอื่น ๆ โดยกลายเป็นดาวแปรแสง มันจะไม่มีเสถียรภาพและเริ่มส่องแสงสว่างออกมาเป็นช่วง ๆ เพราะมันขยายตัวและหดตัวสลับกันในช่วง 1 วันหรือ 1 สัปดาห์ มันจึงสว่างมากขึ้นและหรี่ลงสลับกันตามจังหวะนั้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,