ภาพใหม่ของกล้องฮับเบิลที่โดดเด่นมาก มีชื่อเหมือนของวิเศษในนิยายชื่อดัง The Lord of the Rings ของ Tolkien แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเนบิวลาที่รู้จักกันดีคือ เนบิวลาวงแหวน หรือ Messier 57 แม้ว่ามันจะเป็นวัตถุฟากฟ้าที่รู้จักกันดีมาก เพราะถูกค้นพบมานานกว่า 200 ปีแล้ว แต่นักดาราศาสตร์ก็ยังต้องเปิดเผยความลับบางอย่างของมัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,