รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ จะมาไขข้อสงสัยว่า “ไมโครเวฟอันตรายจริงหรือ” มาร่วมฟังการตอบข้อสงสัยของการใช้ไมโครเวฟ ความปลอดภัย และอันตรายที่เกิดจากไมโครเวฟ โดย ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,