หลายท่านต้องการทราบว่า ตามปกติแล้ว กล้องฮับเบิลอยู่ ณ ตำแหน่งใด คำตอบคือ กล้องฮับเบิลอยู่ในวงโคจรรอบโลก สูงจากพื้นโลกประมาณ 545 กิโลเมตร โดยวงโคจรของมันเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตรโลกประมาณ 28.5 องศา กล้องฮับเบิลเคลื่อนที่ในวงโคจรด้วยความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่า มันจะโคจรรอบโลกครบรอบในเวลาไม่ถึง 97 นาที หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กล้องฮับเบิลโคจรรอบโลกได้เกือบ 15 รอบในแต่ละวัน และท่านก็สามารถเห็นมันได้ด้วยตาเปล่า ถ้ารู้ว่ามันมาอยู่เหนือฟ้าของเรา

 

Tags: , , , , , , , , , , ,