รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ฝาจุกกันกระฉอก เทง่าย ไม่เลอะเทอะ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,