รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ จะมาตอบคำถามที่มีคนสงสัยมาก ว่าธรรมชาติหมายถึงปลอดภัย และสารเคมีหมายถึง อันตราย จริงหรือ เรามาฟังคำตอบจากนักเคมีโดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ กันในรายการตอนนี้ครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,