รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ร่มบ่อสร้างเคลือบนาโน

 

Tags: , , , , , , , , , ,