รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ฟิล์มเทค เทคโนโลยีเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,