รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Cl App แอพตรวจวัดคลอรีนในบ่อกุ้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,