รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,