รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,