รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น Magic Stone

 

Tags: , , , , , , , , , , ,