รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชกินแมลงที่ต้องอนุรักษ์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,