รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุดตรวจ blueAmp พัฒนาการเลี้ยงปลาไทยสู่ระดับอุตสาหกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,