สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาการทอผ้า อันเป็นรากเหง้า และมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดมายาวนานของคนไทย จากหัตกรรมใต้ถุนบ้านในวันวาน เป็นรากฐาน ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกไปขายในต่างประเทศ มากกว่าสองแสนล้านบาทต่อปี และไปดูการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,