รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานอัจฉริยะ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,