สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปดูว่า กว่าที่ “ไหมไทย” จะยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลกได้นั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับกรมหม่อนไหม พัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานเส้นไหมไทย ที่ตรวจสอบได้แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว

รวมทั้งสร้างโปรแกรม “Mobile Thai Silk” เครื่องมือลงทะเบียนเกษตรกรผ่านแท็บเล็ต และตลาดออนไลน์ ที่ช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการซื้อขายไหมได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ ยังส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์จากไหม เช่น ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ และเครื่องสำอางจากรังไหมเหลือทิ้ง เป็นต้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,