รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปศุสัตว์โตวัย ปลอดภัยด้วย Blen COS

 

Tags: , , , , , , , , , , ,