รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ดูราวีร่า นวัตกรรมของเส้นหวายเทียม

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,