รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยินดีให้บริการ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,