รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชีวภัณฑ์กำจัดมอดกาแฟ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,