รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำประปา

 

Tags: , , , , , , , , , , ,