รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,