รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ สร้างคน สร้างโอกาส

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,