รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน GetKaset ตลาดออนไลน์ของคนทำเกษตร

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,