รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พืชเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้ราบิวเวอเรีย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,